Municipio de Altar Sonora

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA DR. GODINEZ ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO